-->
6 grudnia 2016

Papierowe torby z makulatury –jak powstają?

Szacuje się, że przeciętnie jeden człowiek zużywa około 50 kg papieru rocznie. Światowa produkcja papieru wynosi rocznie około 300 milionów ton. Bez stosowania recyklingu uzyskanie tak ogromnych ilości byłoby niewykonalne. Ponowne przetwórstwo odpadów celulozowych pozwala ograniczyć wycinkę drzew, przyczynia się do redukcji zanieczyszczeń oraz zapewnia oszczędność energii. W trosce o środowisko naturalne wiele firm decyduje się na zastąpienie tradycyjnych reklamówek papierowymi torbami wykonanymi z papieru makulaturowego. Jak zatem powstają, coraz to popularniejsze torebki eko?

 

Jak powstają papierowe torby z makulatury?

 

Pierwszym etapem procesu przerobu makulatury jest wstępna segregacja odpadów w gospodarstwach domowych. Ilość makulatury i jej jakość będzie miała bezpośredni wpływ na to jak dużo papieru uda się ponownie odzyskać. Zgromadzony surowiec trafia do specjalnych punktów zbiórki odpadów celulozowych, gdzie podlega wstępnemu sortowaniu na odmiany jakościowe, a następnie zostaje oczyszczony i sprasowany w maszynach belujących. Pierwszym etapem jest rozwłóknianie. Polega ono na wymieszaniu papieru z gorącą wodą i rozdzieleniu na włókna celulozowe, które następnie zostają wstępnie oczyszczone. Do tego celu służą specjalne sita i hydrocyklony, do których przepompowuje się wodną zawiesinę włókien celulozowych, a następnie oddziela się zanieczyszczenia takie jak piasek, drzazgi, zszywacze czyspinki. Otrzymana masa zostaje poddana rozcieńczeniu, a następnie trafia do specjalnych sortowników i frakcjonera, który rozdziela krótkie i długie włókna celulozowe. Krótkie włókna poddane zostają oczyszczeniu niskostężeniowemu w hydrocyklonach, a powstała masa następnie jest zagęszczana i składowana w magazynie. Masa z długimi włóknami zostaje poddana sortowaniu właściwemu i oczyszczona przy pomocy sit szczelinowych, a następnie poddana procesom dyspregowania, dzięki którym zwiększa się wytrzymałość papieru i zostają rozproszone zanieczyszczenia. Podobnie jak masa krótkowłóknista, masa długowłóknista zostaje zagęszczona i zmagazynowana. W zależności od przeznaczenia masę papierową dodatkowo odbarwia się i bieli lub proces ten zostaje pominięty. Z nieodbarwionego papieru powstają szare torebki ekologiczne, które uznawane są za najbardziej przyjazne środowisku.

 

Wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa powoduje, że wiele przedsiębiorstw ukierunkowanych na poprawę wizerunku decyduje się na działania korzystne z punktu widzenia ochrony środowiska. Przykładem takich działań jest zastępowanie tradycyjnych reklamówek polietylenowych torebkami ekologicznymi. Wychodząc naprzeciw tej potrzebie firma Ecosac oferuje papierowe torby z makulatury, do których produkcji zużywa się o 65% mniej energii niż w przypadku opakowań wykonanych z włókien pierwotnych. Używanie toreb Ecosac jest przejawem dbałości o środowisko naturalne i wpływa dodatnio na wizerunek przedsiębiorstwa.

Może zainteresują Cię również:
Zadzwoń do nas Sklep internetowy
service-technology service-bags service-ecommerce allegro-icon facebook-icon instagram-icon