-->
18 maja 2018

Ogłoszenie: Praca – Operator / Pomocnik Operatora Maszyn produkujących torby papierowe

Do głównych obowiązków zatrudnionej osoby będzie należało:

• przygotowanie maszyny do produkcji, ustawianie parametrów,
• dokonywanie przezbrojeń maszyny,
• dbanie o utrzymanie maszyn i urządzeń w dobrym stanie technicznym,
• kontrola jakości wyrobu, pakowanie.

Od kandydatów oczekujemy:

• wykształcenia minimum zawodowego,
• zdolności manualno – technicznych,
• umiejętności pracy w zespole,
• gotowości podjęcia pracy w systemie 3 zmianowym.

Pożądane cechy osobowe:

• dokładność, systematyczność,
• dobra organizacja pracy,
• pomysłowość i kreatywność
• umiejętność pracy w zespole,
• umiejętność szybkiego uczenia się.

Oferujemy :

• pracę w dynamicznej organizacji o ugruntowanej pozycji na rynku,
• stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
• premie do wynagrodzenia,
• ubezpieczenie grupowe PZU,
• opiekę medyczną LUX MED,
• realne możliwości rozwoju i podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych.

 

 

Aplikacje prosimy wysyłać na adres: info@apholding.pl.

W temacie wiadomości prosimy wpisać: Operator / Pomocnik Operatora Maszyn produkujących torby papierowe.

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRACĘ W AP HOLDING S.A.

 

 

KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 ) (dalej „Rozporządzenie”) informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AP HOLDING S.A. z siedzibą w Krakowie (30-119) przy ul. Al. Marszałka Ferdinanda Focha 32/3, e-mail: info@apholding.pl, www.ecosac.pl, zwany dalej również Administratorem.

Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przesłanym przez Panią/Pana CV zostały uzyskane w wyniku podania ich przez Panią/Pana.

 

 

JAKI JEST CEL PRZETWARZANIA DANYCH ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA?

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy z AP HOLDING S.A.,

– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia,

  1. dochodzenia ew. roszczeń przysługujących AP HOLDING S.A. lub obrony roszczeń przez AP HOLDING S.A.,

– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia (prawnie uzasadnionym interesem przetwarzania danych w tym celu jest dochodzenie lub obrona roszczeń przez Administratora).

 

 

KTO MOŻE MIEĆ DOSTĘP DO PAŃSTWA DANYCH?

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym dla Administratora następujące usługi: prawne, informatyczne.

 

 

JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ PAŃSTWA DANE?

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres:

  1. analizy Pani/Pana żądania przed zawarciem umowy z Administratorem,
  2. po okresie wskazanym w pkt 1) powyżej Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane aż do upływu terminu przedawnienia ew. roszczeń (jeżeli termin przedawnienia ew. roszczeń nie upłynął wcześniej) lub zakończenia dochodzenia lub obrony roszczeń przez Administratora.

 

 

JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH?

Przysługuje Pani/Panu:

  1. prawo do żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  3. prawo do przenoszenia danych,
  4. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Jest Pani/Pan uprawniony do zgłoszenia realizacji swoich praw w następujący sposób: a) pisemnie na adres: AP Holding S.A. ul. Konduktorska 39 C, 40-155 Katowice, b) mailowo na adres: info@apholding.pl.

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z AP HOLDING S.A. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia umowy.

Podane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu.

 

Klauzula informacyjna dla osób ubiegających się o pracę w AP Holding S.A. PDF

Może zainteresują Cię również:
Zadzwoń do nas Sklep internetowy
service-technology service-bags service-ecommerce allegro-icon facebook-icon instagram-icon