-->
20 kwietnia 2017

Jakie są cechy skutecznej reklamy?

Cechy skutecznej reklamy

Spis treści

Dlaczego wykorzystujemy reklamę?

Reklama jest wyjątkowo silnym narzędziem marketingowym, które bezpośrednio wpływa na to, czy dany produkt przyciągnie uwagę konsumentów i w przyszłości stanie się popularny. Zadaniem reklamy jest poinformowanie potencjalnych nabywców o produkcie lub usłudze, wzbudzenie zainteresowania towarem i nakłonienie do jego zakupu. Dobrze skonstruowany przekaz reklamowy wpływa na wzrost sprzedaży, ułatwia pozyskanie nowych klientów i bezpośrednio przyczynia się do budowania rozpoznawalności marki. To dlatego coraz więcej firm, nie tylko wielkich korporacji, ale również średnich i mniejszych przedsiębiorstw dostrzega potencjał reklamy ,zamieszczając ogłoszenia w prasie i Internecie, emitując telewizyjne spoty, inwestując w billboardy i różnego rodzaju gadżety reklamowe takie jak torebki papierowe z nadrukiem przedstawiającym logo firmy lub wykorzystującym chwytliwy slogan, który przyciągnie uwagę potencjalnych nabywców. Miarą skuteczności reklamy jest ocena reakcji odbiorców, do których adresowany jest przekaz. Pozytywne wyniki w znacznej mierze zależą od warunków, które czynią reklamę skuteczną. Wśród najczęściej podkreślanych cech skutecznej reklamy można wymienić zrozumiałość i czytelność, wzbudzanie zainteresowania, rzeczowość, wiarygodność, przyzwoitość i uczciwość.

Najważniejsze cechy dobrej reklamy

Zrozumiałość i czytelność

Dobrze skonstruowany przekaz reklamowy powinien być zrozumiały dla adresata i czytelny. Tylko wtedy ma szansę dotrzeć do konsumentów i wpłynąć na ich decyzje zakupowe. Jeśli treść nie będzie dla odbiorców zrozumiała, reklama prawdopodobnie zostanie zignorowana i nie odniesie spodziewanego efektu.

Wzbudzenie zainteresowania

Reklama powinna wzbudzać zaciekawienie wśród konsumentów, zwracając ich uwagę na oferowany produkt i korzyści, które wynikają z jego nabycia. Aby reklama została zauważona, nadawcy muszą uwzględniać psychologiczne podstawy jej oddziaływania. Zainteresowanie buduje się wykorzystując środki nakierowane na przyciąganie uwagi, takie jak barwa (papierowe torby o określonym kolorze potrafią bezpośrednio wpływać na zachowania nabywcze konsumentów, o czym pisaliśmy w poprzednim artykule „Torby papierowe i ich kolory jako narzędzie promocji marki”), kształt, wywołanie określonych skojarzeń, chwytliwy slogan. Wzbudzenie zainteresowania produktem lub usługą powinno być na tyle intensywne, by skłoniło adresatów reklamy do zakupu.

Rzeczowość i wiarygodność

Kolejna cecha dobrej reklamy, jaką jest jej rzeczowość, polega na eksponowaniu prawdziwych i istotnych z punktu widzenia konsumenta cech i zalet produktu lub usługi, które będą miały największe znaczenie dla przyszłego użytkownika. Wiarygodność dotyczy ceny produktu, jego cech jakościowych, warunków zakupu, gwarancji oraz innych walorów, którymi oferowany produkt rzeczywiście się odznacza.

Uczciwość i przyzwoitość

Uczciwość wymaga, by reklama nie nadużywała zaufania konsumenta, nie żerowała na jego niewiedzy i nie wzbudzała niemożliwych do zaspokojenia oczekiwań. Istotną cechą dobrze skonstruowanego przekazu reklamowego jest także jego przyzwoitość. Reklama nie powinna obrażać moralności publicznej, niedopuszczalne jest także, żeby w jakikolwiek sposób poniżała odbiorcę, wytykając mu pośrednio niewiedzę, ubóstwo czy brak dobrego gustu. Na to, czy dana kampania odniesie sukces i dotrze do odbiorców, wpływa także wiele innych czynników. Oprócz wymienionych powyżej cech ważne jest także, żeby reklama była przekonująca, budziła zaufanie, była wyzbyta uprzedzeń i estetyczna. Dzięki temu przekaz nie tylko podniesie sprzedaż, ale także pozytywnie wpłynie na wizerunek marki.

Zainteresować cię może także Jakie są podstawowe błędy przy tworzeniu logo.

Może zainteresują Cię również:
Zadzwoń do nas Sklep internetowy
service-technology service-bags service-ecommerce allegro-icon facebook-icon instagram-icon