-->

Projekt pt. „Rozwój potencjału eksportowego Spółki”

Działanie 3.5.3. Internacjonalizacja MŚP RPO WSL na lata 2014-2020

 

Cele projektu: Przedmiotem niniejszego projektu jest udział w wybranych imprezach targowych, co pozwoli Spółce dotrzeć do nowych kontrahentów, zwiększyć świadomość marki na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej oraz zaistnieć na wymagającym rynku niemieckim

Planowane efekty: Projekt zasadniczo wpłynie na potencjał rozwojowy Wnioskodawcy i przełoży się na szereg korzyści: wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa, uzyskanie dostępu do większych rynków zbytu, wzrost sprzedaży, zwiększenie dochodów przedsiębiorstwa oraz zwiększenie rozpoznawalności marki na rynkach europejskich.

Wartość projektu: 63 650,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 31 825,00 PLN

 


AP Holding S.A. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Wzrost konkurencyjności Spółki dzięki wdrożeniu innowacyjnej w skali świata technologii produkcji torebek papierowych”.

Cele projektu: głównym celem przedsięwzięcia jest wdrożenie innowacyjnej w skali świata technologii produkcji torebek papierowych z dnem prostokątnym i z rączkami ze skrętki papierowej, od małych do średnich formatów, co pozwoli Spółce wprowadzić na rynek zasadniczo zmieniony produkt, jakim będą torebki mini ze skręcaną rączką. Zasadniczo zmieniony produkt wykonany w nowej technologii, będzie charakteryzował się większą wygodą użytkowania i wyższą trwałością. Sposób wykonania oraz zastosowanie nowego systemu formowania dna spowoduje, że ulepszony produkt będzie nie tylko bardziej estetyczny, ale i bardziej wytrzymały niż produkty konkurencji.

Planowane efekty: Głównym efektem przedsięwzięcia będzie zwiększenie produktywności Spółki oraz redukcja kosztów produkcji i ilości wadliwych produktów, co pozwoli na optymalizację procesu produkcyjnego, wpisze się w trendy panujące na rynku i pozwoli odpowiedzieć na zgłaszany popyt. Realizacja projektu przyczyni się więc do poprawy konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku europejskim, jednocześnie wpływając pozytywnie na jego otoczenie.

Wartość projektu: 1 849 000,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 832 050,00 PLN

Zadzwoń do nas Sklep internetowy
service-technology service-bags service-ecommerce allegro-icon facebook-icon instagram-icon