-->
13 marca 2018

Długoterminowe cele reklamy

Satysfakcja personelu

Odpowiednio konstruując przekaz reklamowy, możemy wzmocnić pozytywną motywację nie tylko wśród klientów, ale także wśród pracowników przedsiębiorstwa. Świadomość, że pracuje się w dynamicznej i innowacyjnej firmie, buduje morale wśród personelu i kształtuje poczucie wartości, co ostatecznie przekłada się na zadowolenie klientów, którzy nabyli reklamowany produkt.

 

Budowanie wizerunku firmy

Nadawcy reklam często decydują się bardziej promować firmę niż określony jej produkt, co jest dobrym rozwiązaniem w przypadku przedsiębiorstw posiadających bogatą i zróżnicowaną ofertę. Z tego typu działań wynikają korzyści, zarówno ekonomiczne, jak i komunikacyjne.

 

Świadomość istnienia marki

Zadaniem reklamy jest uczynienie marki bardziej widoczną tak, aby podczas dokonywania wyboru konsument mógł odwołać się do podświadomych skojarzeń i wybrać dany produkt. Wiele produktów, które nie wymagają dużego zaangażowania, kupowanych jest w oparciu o samą wiedzę o ich istnieniu.

 

Znajomość marki

Odpowiednio skonstruowany przekaz reklamowy powinien budować znajomość marki tak, aby konsumenci byli świadomi, w jaki sposób mogą stosować dany produkt. Znajomość marki to stan wiedzy konsumenta na temat oferowanych przez markę produktów oraz ich atrybutów.

 

Wizerunek marki i jej osobowość

Wizerunek marki związany jest ze skojarzeniami, jakie respondenci łączą z określonymi produktami. Osobowość marki odnosi się z kolei do wyobrażenia o cechach, jakie posiadają typowi użytkownicy jej produktów.

 

Postawa względem marki

Postawa względem marki odnosi się do trwałej oceny użytkownika co do danej marki na tle poznawczym, emocjonalnym i wskazującym na gotowość do podjęcia określonych zachowań. Lista skojarzeń konsumenta może być bardzo obszerna, od deklaracji, przez stan preferencji, aż do uzyskania głębokiej motywacji.

 

W przeciwieństwie do krótkookresowych celów reklamy, cele długoterminowe nie są oparte na cyklu życia produktu, lecz skupiają się bardziej na kreowaniu wśród konsumentów świadomości istnienia i znajomości marki. Zadania długookresowe mogą dotyczyć również kształtowania satysfakcji wśród pracowników firmy. Są one więc bezpośrednio związane z efektywnym zarządzaniem. Służą także utrwalaniu relacji z otoczeniem oraz wyróżnieniu marki na tle konkurencji.

Może zainteresują Cię również:
Zadzwoń do nas Sklep internetowy
service-technology service-bags service-ecommerce allegro-icon facebook-icon instagram-icon