-->
20 grudnia 2016

Czym jest idea zrównoważonego rozwoju?

W ostatnim czasie coraz częściej więcej mówi się o problemach związanych z nadmiernym zanieczyszczeniem środowiska przyrodniczego, które są wynikiem nieprzemyślanej działalności człowieka. Aby temu przeciwdziałać zaczęto stosować zasadę zrównoważonego rozwoju.

Na czym polega zrównoważony rozwój?

Idea zrównoważonego rozwoju opiera się na dążeniu do poprawy jakości życia przy zachowaniu równości społecznej, bioróżnorodności i bogactwa zasobów naturalnych. Chcąc stosować się do tej zasady powinniśmy myśleć nie tylko o zaspokojeniu potrzeb obecnie żyjącego pokolenia, ale także mieć na uwadze losy pokoleń następnych. Obecnie żyje nam się dużo wygodniej niż ustępującemu pokoleniu naszych dziadków. Jesteśmy społeczeństwem konsumpcyjnym, które nastawione jest głównie na nabywanie dóbr i zaspokajanie różnego rodzaju potrzeb. Niestety część zasobów naturalnych na Ziemi jest nieodnawialna i przy obecnym tempie zużycia wkrótce może ich zbraknąć. W dzisiejszym świecie trudno jest zrezygnować nam z udogodnień, które są następstwem rozwoju cywilizacyjnego, lecz powinniśmy mieć na uwadze to żeby dążąc do poprawy jakości własnego życia nie skazywać na biedę i życie w zdegradowanym środowisku ludzi, którzy będą zamieszkiwali naszą planetę w przyszłości. Zatem czy jest koncepcja zrównoważonego rozwoju, jeśli chodzi o ekologię? Biorąc pod uwagę aspekt ekologiczny, zasada zrównoważonego rozwoju polega na wypracowaniu pewnego kompromisu pomiędzy rozwojem społeczeństwa a kwestiami związanymi z ochroną środowiska.

Torby papierowe – opakowania zgodne z ideą zrównoważonego rozwoju

Do podstawowych zagrożeń dla środowiska naturalnego wynikających ze stosowania opakowań można zaliczyć zaśmiecenie środowiska przyrodniczego odpadami opakowaniowymi oraz przeciążenie składowisk na skutek zwiększenia ilości opakowań poużytkowych w odpadach komunalnych. Żeby tym zagrożeniom przeciwdziałać, powinno się stosować opakowania, które zgodne są z ideą zrównoważonego rozwoju. Do takich opakowań zaliczają się torebki ekologiczne wielokrotnego użytku wykonane z naturalnych materiałów jak bawełna, len czy juta oraz torby papierowe, szczególnie te do produkcji, których użyty został papier makulaturowy. Torby papierowe mają tę zaletę, że mogą być ponownie przetwarzane. W dodatku nawet jeśli nie trafią do recyklingu, po roku samoistnie ulegną biodegradacji. Używając opakowań takich jak papierowe torby z makulatury ograniczamy zanieczyszczenie środowiska i zużycie surowców dbając o losy przyszłych pokoleń i tym samym postępując zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju.

Może zainteresują Cię również:
Zadzwoń do nas Sklep internetowy
service-technology service-bags service-ecommerce allegro-icon facebook-icon instagram-icon