słownik

B2B

relacje między firmami, czyli przedsiębiorcą, a klientem biznesowym

B2C

relacje między przedsiębiorcą, a klientem indywidualnym

Cookie

niewielki plik tekstowy, który zostaje umieszczony na komputerze użytkownika po odwiedzinach strony. Pozwala rejestrować informacje o aktywności użytkownika w internecie.

CPA (Cost Per Action)

stawka prowizyjna za wykonaną akcję.

CPC (Cost Per Click)

stawka prowizyjna za kliknięcie w reklamę.

CPL (Cost Per Lead)

stawka prowizyjna za lead.

CPO (Cost Per Order)

stawka prowizyjna za zamówienie produktu.

Kliknięcie

akcja wykonana przez internautę polegająca na kliknięciu w link lub baner reklamowy, po której użytkownik przekierowany jest na stronę docelową.

Konwersja

wykonanie przez internautę zdefiniowanej przez reklamodawcę akcji, np. wypełnienie formularza lub dokonanie zakupu.

Landing page

docelowa strona z ofertą produktu lub usługi, do której kierowany jest użytkownik po kliknięciu w reklamę.

Lead

potencjalny klient, czyli osoba zainteresowana ofertą.

LR (Lead Rate)

stosunek liczby leadów do liczby unikalnych użytkowników odwiedzających witrynę.