FAQ REKLAMODAWCY

1. Jak dołączyć do afill.me?

Aby dołączyć do sieci afiliacyjnej afill.me wystarczy zarejestrować się wypełniając formularz. Rejestracja zostanie zweryfikowana w ciągu 24h. Następnie będziesz mógł wprowadzić do panelu wybrane Programy Partnerskie.

2. Czy przystępując do sieci afiliacyjnej wymagane jest podpisanie umowy?

Nie wymagamy podpisywania umowy przy przystąpieniu do sieci afill.me. Podczas rejestracji należy zaakceptować Regulamin, który reguluje warunki współpracy.

3. Czy uczestnictwo w sieci jest płatne?

Rejestracja i uczestnictwo w sieci afill.me nie wiążą się z opłatami. Płacisz jedynie za uzyskanie i zweryfikowane akcje.

4. W jakich modelach płatności rozliczane są prowizje?

Reklamodawca może się rozliczyć w następujących modelach:

CPL – Cost per Lead – Prowizja za Interakcję polegającą na wygenerowaniu Leada,
CPC – Cost per click – Prowizja za Interakcję polegającą na kliknięciu w Kreacje Reklamowe,
CPV – Cost per view – Prowizja za Interakcję polegającą na obejrzeniu Kreacji Reklamowych,
CPS – Cost per sale – Prowizja za Interakcję polegającą na zakupie produktów i usług,
CPA – Cost per Action – Prowizja za innego rodzaju Interakcję,
Model hybrydowy – łączący kilka z powyższych modeli rozliczeń.

5. Czy mogę określić inne stawki dla określonych grup Wydawców?

Reklamodawca może podczas tworzenia kampanii lub w trakcie jej trwania określić wyższą stawkę prowizji dla niektórych grup Wydawców, np. dla Wydawców z najlepszymi wynikami w zakresie promocji danej kampanii.

6. Czy mogę weryfikować strony, na których pojawiają się reklamy?

Reklamodawca może dokonać analizy zgodności treści i rodzaju powierzchni reklamowej Wydawcy. Reklamodawca może nie zgodzić się na utworzenie i prowadzenie Kampanii u danego Wydawcy bez konieczności podania przyczyny.

7. W jaki sposób będą rejestrowane konwersje?

Reklamodawca umieszcza pliki śledzące udostępnione przez afill.me w kodzie strony docelowej kampanii. Na tej podstawie będą zliczane akcje dokonywane wraz ze wskazaniem źródła.

8. Jak mogę mieć pewność, że pozyskane dane są poprawne?

Jako reklamodawca masz obowiązek dokonywania walidacji interakcji. Dzięki  temu będziesz mieć pewność, że płacisz tylko za zweryfikowane dane.

9. Ile mam czasu na dokonanie walidacji?

Walidacji należy dokonać nie dłużej niż w ciągu 1,5 miesiąca kalendarzowego od dnia dokonania interakcji.

10. Czy można zlecić afill.me wykonanie kreacji graficznych reklam?

Reklamodawca może zlecić nam za dodatkową opłatą przygotowanie Kreacji Reklamowych dla celów promocji danej Kampanii.

11. Jak wygląda kwestia rozliczeń za kampanie?

Okresem rozliczeniowym jest każdorazowo jeden miesiąc kalendarzowy. Do dziesiątego dnia każdego miesiąca Reklamodawca ma obowiązek przesłać zbiorcze zestawienie danych będących podstawą ustalenia wysokości wynagrodzenia za miesiąc poprzedni. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji o walidowanej liczbie interakcji oraz obliczenia wynagrodzenia należnego Wydawcom.