Opodatkowanie przychodów z sieci afiliacyjnych przez osoby fizyczne

Opodatkowanie przychodów z sieci afiliacyjnych

Praktycznym problemem związanym z otrzymywaniem przychodów w ramach marketingu afiliacyjnego jest wybór formy opodatkowania, na podstawie której wydawca, który nie prowadzi działalności gospodarczej będzie się rozliczał z fiskusem. Odpowiedni wybór formy opodatkowania w zależności od sposobu działania może doprowadzić do istotnych odciążeń podatkowych, co pozwoli na maksymalizację przychodów z naszej strony www.

Podstawową formą rozliczeń dla osób fizycznych jest opodatkowanie według zasad ogólnych, tj. skali podatkowej na gruncie ustawy o PIT, w której stawka oprocentowania zależna jest od wysokości osiągniętego dochodu i wynosi 18 lub 32%. Możliwe jest jednak zastosowanie tzw. ryczałtu ewidencjonowanego na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodów od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne tytułu najmu lub dzierżawy, w ramach którego od dochodu wypracowanego w sieciach afiliacyjnych uiścimy jedynie 8,5 % podatku dochodowego.

Zostań wydawcą afill.me

Dołącz do nas i zacznij czerpać zyski już teraz

ZAREJESTRUJ SIĘ
Organy skarbowe do niedawna konsekwentnie i jednolicie uznawały (przykładem może być interpretacja dyrektora izby skarbowej w Katowicach z dnia 9 maja 2011 r., IBPBII/1/415-125/11/BJ), iż przychody z tytułu udostępniania powierzchni reklamowej należy na gruncie podatku PIT zaliczać nie do przychodów z tytułu najmu lub dzierżawy (art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy), ale do przychodów z tzw. innych źródeł, o których mowa art. 10 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy. Doprowadziło to do znacznych problemów praktycznych w zakresie możliwości rozliczania się przez wydawców z fiskusem na zasadzie ryczałtu ewidencjonowanego. Z uwagi na fakt, że przychody z sieci afiliacyjnych nie były uznawane za przychody z tytułu najmu lub dzierżawy, organy skarbowe odmawiały podatnikom prawa do skorzystania z ryczałtu podatkowego zastrzeżonego dla przychodów z tych źródeł, zmuszając wydawców do rozliczania się z podatku dochodowego według zasad ogólnych.

Argumentując swoje stanowisko fiskus podnosił, że najem powierzchni reklamowej nie wykazuje podstawowej cechy najmu/dzierżawy, którą jest przekazanie przedmiotu najmu najemcy. Zarówno strona www, jak i sama kreacja reklamowa nie były bowiem udostępniane najemcy w taki sposób, żeby mogła ona stroną lub kreacją swobodnie władać. Ponadto na uzasadnienie swojego stanowiska urzędy skarbowe powoływały fakt, iż strona internetową nie jest „rzeczą”, o której mowa w przepisach. Skutkiem tego, w braku możliwości jednoznacznego zakwalifikowania do ww. źródeł przychodów, przychody z sieci afiliacyjnych uznawano za przychody z „innych źródeł”, co nie dawało wydawcom możliwości wyboru opodatkowania według preferencyjnej stawki podatkowej zastrzeżonej dla ryczałtu ewidencjonowanego.

Jednocześnie część praktyki, w tym przede wszystkim sądownictwo administracyjne stało w opozycji do stanowiska organów skarbowych, uznając, że przychody otrzymane z tytułu najmu powierzchni reklamowej stanowią w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy i podobnych źródeł, powołując się na fakt, iż przedmiotem umowy jest najem wartości wirtualnych, niematerialnych, co uzasadnia kwalifikowanie przychodów jako osiągniętych z tytułu najmu. Stanowisko to argumentowano tym, że ustawodawca nie przesądził jakiego typu wartości mają być przedmiotem umowy najmu, a najem powierzchni reklamowej konstrukcyjnie zbliżony jest do najmu, wobec czego tak samo powinno się traktować ten stosunek gospodarczy również na gruncie ustawy o PIT. Stanowiło to podstawę do przyznania podatnikom możliwości skorzystania z obniżonej stawki podatku.

Wątpliwości interpretacyjne rozwiał w ogólnej interpretacji z 5 września 2014 r., sygn. DD2/033/55/KBF/14/RD-75000 Minister Finansów, w której odniósł się do sygnalizowanych rozbieżności w zakresie wykładni cytowanych przepisów stwierdzając, m.in. że „osoba fizyczna udostępniająca na stronie internetowej miejsce w celu zamieszczenia treści o charakterze m. in. reklamowym za wynagrodzeniem uzyskuje przychód z tytułu umowy o podobnym charakterze do umowy najmu lub dzierżawy. Przychody z tego tytułu należy zakwalifikować do źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy PIT, pod warunkiem, że nie są uzyskiwane w ramach działalności gospodarczej.”

Ma to istotne znaczenie, gdyż dzięki ww. interpretacji blogerzy i inni właściciele stron będą mogli bez większych trudności ze strony organów skarbowych płacić podatek dochodowy według niższej, bo 8,5 % stawki podatku, co daje możliwość istotnego zmniejszenia obciążeń podatkowych. Jeżeli prowadzenie bloga lub strony nie generuje po stronie wydawcy wysokich kosztów, a wydawca spełnia warunki określone w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodów od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ta forma opodatkowania przychodów z marketingu afiliacyjnego będzie najkorzystniejsza.

Należy jednak pamiętać, że ryczałt pozbawia podatników prawa do rozliczania kosztów uzyskania przychodów. Rozwiązanie to nie będzie więc korzystne dla osób, które ponoszą duże koszty w celu uzyskania przychodu, np. na cele kampanii AdWords. Dla tych wydawców korzystniejsze będzie rozliczanie się według zasad ogólnych, a czasem nawet założenie działalności gospodarczej.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o prawnych aspektach korzystania z sieci afiliacyjnej, skontaktuj się z Kancelarią eMediator Legal.

Komentarze:

TWÓRZ Z NAMI AFILL.ME

Masz Newsa? Chciałbyś przeczytać o czymś na naszym blogu?
NAPISZ DO NAS

Treść wiadomości

Imię

Email

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych Pełna treść klauzuli